Ik zie een kind als een volledig systeem. Het beweegt met zijn lichaam, ademt en gebruikt het hoofd om te denken en het lichaam aan te sturen. Is er op één van deze vlakken een verstoring, dan kan dat ook op andere vlakken tot problemen leiden.

Een kind leert door te bewegen. Dit is de puurste en eerste vorm van leren voor een kind. Kijk maar naar een baby. Een baby beweegt zijn handjes, draait, rolt zich om. Deze bewegingen zijn belangrijk, niet alleen voor de fysieke ontwikkeling. Ook de ontwikkeling van spraak en later lezen en schrijven, wordt beïnvloed door beweging en of een kind door te bewegen de juiste verbindingen aan kan leggen. Door bewegingen veelvuldig te maken, worden deze Brendan 2015geautomatiseerd en leggen de hersenen de juiste verbindingen aan. Een kind kan daardoor bijvoorbeeld razendsnel tafels op zeggen.

Soms zijn er obstakels in de ontwikkeling van een kind, waardoor het niet optimaal in staat is geweest de bewegingen te automatiseren. Dit kan op latere leeftijd leiden tot problemen met leren. Door middel van oefeningen kunnen bewegingen alsnog worden geïntegreerd, waardoor het kind zich verder kan ontwikkelen. Dit wordt ook wel reflexintegratie genoemd. Kijk hier voor meer informatie over reflexintegratie.

Naast het bewegen, speelt ook adem een belangrijke rol in ons leven. Een baby ademt nog op een natuurlijke wijze, een diepe buikademhaling. Naarmate kinderen ouder worden, gaat de adem vaak hoger zitten en wordt deze oppervlakkiger. Hierdoor wordt minder zuurstof opgenomen en kan er verkramping plaatsvinden. Een verkrampte houding is geen optimale leerhouding. Zelf ervaren we ook dat als we onze ademhaling verlagen naar de buik we meer ontspannen en rustiger worden.

Als coach kijk ik naar het gehele kind, om het te kunnen begeleiden. Dit betekent dat ik naast het onderzoeken van de talenten van een kind ook werk met bewegingsoefeningen en ademhalingsoefeningen om zo het gehele systeem van het kind te betrekken bij de oplossing.

Coaching is een geweldig middel om kinderen te laten ervaren dat zij de oplossing al in zich dragen, dat er verschillende oplossingen zijn, waarvan er één precies passend is bij hen. Welke? Dat weten ze zelf! Het is mooi om te zien hoe een kind groeit en sprankelt als het vanuit eigen kracht en talent tot een oplossing komt.