Reflexintegratie

Problemen aanpakken bij de basis, dat is het uitgangspunt van reflexintegratie. Na het leggen van een stevig fundament kan een kind zich beter ontwikkelen. Een huis bouwen we immers ook niet op drijfzand.

Wat is een reflex?
Al in de baarmoeder ontwikkelt een kind reflexen. Reflexen zijn automatische bewegingen, die het kind maakt om geboren te worden en in leven te kunnen blijven. Eén van eerst zichtbare reflexen voor ogrijp reflex 2uders is de grijpreflex. Er zijn in totaal 21 primaire reflexen die een baby gedurende het eerste levensjaar integreert. Daardoor krijgt de baby meer controle over de bewegingen die hij maakt en kan hij zijn bewegingen sturen. Worden reflexen door omstandigheden niet volledig geïntegreerd, dan kan dat zich uiten in problemen met de motoriek, concentratie, niet kunnen stilzitten, moeilijk leren en vaak boos of gefrustreerd zijn.

Reflexen kunnen niet volledig geïntegreerd zijn, omdat de neurologische ontwikkeling van een kind niet optimaal is verlopen en er bijvoorbeeld een ontwikkelingsfase wordt overgeslagen. Een kind heeft niet gekropen, maar is direct gaan lopen. Of omdat men op latere leeftijd een ongeluk of trauma meemaakt, waardoor het lichaam om in veiligheid te komen de reflex opnieuw inzet.

Hoe herken je niet volledig geïntegreerde reflexen?

Onderstaand een aantal voorbeelden van niet volledig geïntegreerde reflexen:

Niet rechtop kunnen zitten;
Voeten om de stoelpoten vouwen;
Verkrampte of verkeerde pengreep / hard drukken op papier;
Erg schrikachtig zijn;
Met overdreven emotie reageren (boos, bang, frustratie);
Onhandig bewegen, vaak vallen of iets omstoten;
Slechte concentratie;
Overgevoelig voor aanraking.

Reflexintegratie

Aan de hand van een vragenlijst en het testen van de reflexen kan worden vastgesteld welke reflexen nog te actief zijn. Met behulp van bewegingsoefeningen, kunnen de reflexen worden geïntegreerd. Hiermee wordt direct gestart bij de intake. Daarnaast worden er oefeningen meegegeven voor thuis. De oefeningen worden gedurende drie dagen per week, zo'n 10 minuten per keer gedaan. Hoe consequenter dit gebeurt, hoe sneller er resultaat te bemerken zal zijn. De sessies zullen met een tussenpoos van twee à drie weken plaatsvinden, om de voortgang te kunnen monitoren. Bij de start zal de frequentie wekelijks zijn om te zorgen dat de oefeningen voor thuis goed worden uitgevoerd.

Voor de reflexintegratie gebruik ik oefeningen uit MNRI®, de Masgutova, Neuro-senso-motorische Reflex Integratie. De methode is ontwikkeld door Dr. Svetlana Masgutova en staat ook bekend als Masgutova-methode. Voor meer informatie over MNRI verwijs ik naar de gezamenlijke Nederlandse website: www.masgutovamethode.nl.

MNRI® heeft als doel primaire reflexen te helpen ontwikkelen en integreren. Dit leidt tot MNRI logoeen stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de hersenen. Resultaat: minder stress, gelukkigere kinderen, een betere emotionele ontwikkeling, en leervermogen. Met MNRI® kunnen problemen met motoriek, lastig gedrag en achterblijvende leerprestaties bij de basis worden aangepakt. Door de basis te verstevigen, wordt een vruchtbare bodem gecreëerd voor meer schoolse oefeningen bij dyslexie of dyscalculi, zoals lezen, spellings-  en rekenopdrachten

Door met behulp van de oefeningen de reflexen te integreren, ontstaat er een steviger fundament, waarop het kind of de volwassene verder kan bouwen.