Als kindercoach begeleid ik kinderen vanuit de overtuiging dat zij ieder hun unieke kwaliteiten en talenten hebben en als we deze kunnen herkennen, de kinderen zelf tot oplossingen kunnen komen. Deze overtuiging leidt tot een oplossingsgerichte werkwijze, gericht op de toekomst. In een aantal sessies komen kinderen in contact met hun kwaliteiten en leren zij deze aan te spreken en in te zetten. Daardoor komen ze meer in hun kracht te staan.

Praktisch 

megan bloemen Tijdens een intake, waarin we kennismaken en bespreken wat de
hulpvraag is, zal ik beoordelen of ik uw kind kan helpen. Ik zal dan kort aangeven welke stappen we kunnen zetten. Kunt u zich hierin vinden, dan plannen we een afspraak in met uw kind. U mag tijdens de sessie aanwezig zijn.
Tijdens de sessies met uw kind worden verschillende werkvormen ingezet afgestemd op de voorkeuren van uw kind. Denk aan creatieve werkvormen als tekenen, knutselen, maar ook bewegen en visualisaties. Ik werk vanuit het kind. Dit wil zeggen dat uw kind de ruimte krijgt om zijn eigen route te lopen. Ik loop een stukje met uw kind mee. Mijn uitgangspunt is dat uw kind de oplossing al bij zich draagt. Samen met uw kind ontdekken we de kwaliteiten die het in kan zetten om zich beter te voelen.

Ouders

Naast de begeleiding van kinderen help ik ouders bij eventuele (opvoed)problemen. Daarbij maak ik een vertaalslag vanuit hetgeen u mij vertelt over uw kind en uw eigen ervaringen als kind. Deze vertaling bespreken we en van daaruit kijken we welke acties u zelf kunt inzetten om uw kind te helpen.