Bodymap

Het Ontwikkelingslab van Bodymap brengt de bewegingsontwikkeling van kinderen in beeld.
Alle flesjes van het ‘lab’ staan voor specifieke ontwikkelingsvaardigheden. Denk aan het omrollen van ontwikkelingslab fotoeen baby, het leren evenwicht te bewaren en hinkelen. Kinderen leren deze vaardigheden door te spelen en  bewegen.

Het is van groot belang dat alle kinderen spelenderwijs  heel veel bewegingservaring opdoen. Door veel te spelen en bewegen vullen de kinderen de flesjes en kunnen zij de geleerde vaardigheden automatiseren.

Is een vaardigheid geautomatiseerd, dan kan de dop op het flesje en kan het kind verder met het leren van nieuwe meer complexe vaardigheden.

Als alle flesjes van het lab gevuld zijn . . . dan kunnen we de geheime formule brouwen om vlot te leren schrijven, rekenen, lezen, concentreren, goed bewegen enzovoort.

Belangrijke Bodymapregel: Ervaren om te bewaren

Door middel van observatie onderzoek ik welke flesjes (nog) niet voldoende gevuld zijn. In coach sessies kunnen we door middel van oefeningen de flesjes (aan)vullen. Door de oefeningen worden reflexen geïntegreerd en kan er geautomatiseerd worden. Door het kunnen automatiseren van bewegingen kan ook bij lezen, schrijven en rekenen automatisering makkelijker verlopen.